Zastrzeżenia prawne

Informujemy, że administratorami pozyskanych danych osobowych jest Marzena Stelmaszak, właściciel firmy NIERUCHOMOŚCI STELMASZAK – Marzena Stelmaszak z siedzibą w Warszawie, ul. Angorska 5/9 m. 81, 03-913 Warszawa. NIP: 1130389296, REGON: 142973899.

Dane otrzymane drogą elektroniczną przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ). Zostaną przetworzone w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie – przez czas niezbędny do wykonania tych czynności.

Zebrane dane mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym z pośrednikiem w wykonywaniu czynności pośrednictwa.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Kontakt z administratorem możliwy jest:
1. w formie pisemnej pod adresem : ul. Mieni 19 , 05-420 Józefów
2. w formie telefonicznej pod numerem telefonu : 669 999 000 i 22 789 33 81
3. w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail : m.stelmaszak@neostrada.pl